RSS

Ba que tụt quần theo giặc sống nhờ mà đéo biết thân nên vẫn còn xỏ lá

18 Th11

CXN


Đọc mấy cái tiêu đề của CXN (Cờ.. hó.. xứ người) mà thấy được đầy đủ cái khốn nạn của đám tay sai ngụy quyền xưa! Đúng là “không ăn được thì đạp đổ” hay là “thèm ăn giả gắp cho người” là bản chất của đám VNCH (Vong Nô Chó Hoang)!

Đấy là Human Rights Watch?

Tôi chẳng có thời gian để mà viết về mấy cái con cờ.. hó này nên sưu tầm những bài viết của các bạn yêu nước trên mạng đã viết về chúng, cái giống mà trong thế giới văn minh ngày nay họ vẫn chưa biết đặt tên cho chúng là giống gì?

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Ba que tụt quần theo giặc sống nhờ mà đéo biết thân nên vẫn còn xỏ lá

Posted by trên Tháng Mười Một 18, 2013 in Antivichoco

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , ,

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: