RSS

Khi lũ bại trận rác rưởi sủa hai tiếng “Nhân quyền”

11 Apr

Ngụy con rước giặc về tàn phá quê hương đầu độc môi trường giết hại đồng bào! Giặc thua rồi cút, ngụy đổ nhào theo trút bỏ áo quần chạy trốn theo giặc! 35 năm xứ người nhục nhã mà hèn yếu biếm ngôn xảo ngữ rỉa rói những người đã quét chúng ra khỏi giang sơn! Thua thảm bại quá hóa điên phát rồ xuất ngôn cẩu nô bất tài đói dài lại có để ngậm phun người, kể cũng lạ nhỉ? Đã thế lại còn dùng tới chữ dân chữ nước cứ như là chưa bao giờ chạy trốn ấy chứ.. Hài vãi linh hồn!

Advertisements
 
Comments Off on Khi lũ bại trận rác rưởi sủa hai tiếng “Nhân quyền”

Posted by on Tháng Tư 11, 2011 in Human Rights Watch

 

Bình luận đã được đóng.

 
%d bloggers like this: