RSS

Lũ bại trận rác rưởi V.ong N.ô C.hó H.oang

07 Th4

Ngụy con rước giặc về tàn phá quê hương đầu độc môi trường giết hại đồng bào! Giặc thua rồi cút, ngụy đổ nhào theo trút bỏ áo quần chạy trốn theo giặc! 35 năm xứ người nhục nhã mà hèn yếu biếm ngôn xảo ngữ rỉa rói những người đã quét chúng ra khỏi giang sơn! Thua thảm bại quá hóa điên phát rồ xuất ngôn cẩu nô bất tài đói dài lại có để ngậm phun người, kể cũng lạ nhỉ? Đã thế lại còn dùng tới chữ dân chữ nước cứ như là chưa bao giờ tụt quần chạy trốn ấy nhỉ…
Hài vãi linh hồn!

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Lũ bại trận rác rưởi V.ong N.ô C.hó H.oang

Posted by trên Tháng Tư 7, 2011 in Human Rights Watch

 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: