RSS

Không thể tái diễn hành vi sai trái

10 Th11

Phòng, chống “Diễn biến hòa bình”

Cách đây vài năm, người ta đã biết đến ông Thích Quảng Độ với những việc làm sai trái, gây phản ứng trong dư luận. Lắng đi một thời gian, vừa qua trên một số trang web của những nhóm cực đoan, phản động ở nước ngoài, người ta lại thấy xuất hiện một lá thư ngỏ gửi Nhà nước Việt Nam do ông đứng tên. Trong lá thư ấy, nhân danh người đứng đầu cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” – một tổ chức không được pháp luật và các tăng ni, phật tử ở Việt Nam công nhận – ông đã đưa ra yêu sách: “Yêu cầu Nhà nước Việt Nam có văn bản chính thức phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”.

Dư luận trong và ngoài nước đều quá rõ “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” được hình thành năm 1963. Sau giải phóng, nhằm thống nhất toàn bộ sinh hoạt Phật giáo của các tăng ni, phật tử Việt Nam, tại Đại hội Phật giáo Việt Nam tổ chức ngày 7-11-1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập. Đây là Giáo hội Phật giáo duy nhất được Chính phủ Việt Nam công nhận và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực ra, trước đây ông Thích Quảng Độ cũng đã từng đòi tái lập “Giáo hội Phật giáo Việt Namthống nhất”. Biết rõ ý đồ đó, trong Thông bạch gửi tới các cấp giáo hội và các tăng ni, phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nói rõ: “Trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang cùng với nhân dân cả nước thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vẫn còn một vài cá nhân nguyên là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũ, tự mình đã tách rời giáo hội, tách rời dân tộc do những định kiến bảo thủ, cộng với thế lực sai sử của nước ngoài nên đã mạo xưng, lạm dụng chức danh lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đòi khôi phục lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đây không những là hành vi sai trái với Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mà còn gây mất đoàn kết giữa tăng ni, phật tử Việt Nam và dân tộc Việt Nam vốn đã có từ ngàn xưa đến nay”.

Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần khẳng định quan điểm luôn tôn trọng quá khứ lịch sử và những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất song không chấp nhận việc khôi phục tổ chức Phật giáo này. Mọi suy nghĩ và hành động của những người cố tình xưng danh “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” đều là trái pháp luật, đi ngược lại truyền thống “Từ bi hỷ xả” của đạo Phật và truyền thống bao dung, hòa hiếu, đoàn kết hòa hợp của dân tộc Việt Nam.

Kim Ngọc

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Không thể tái diễn hành vi sai trái

Posted by trên Tháng Mười Một 10, 2010 in Thích Quảng Độ

 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: