RSS

Chúng nó là giống gì?

12 Th10

Năm 1954 Việt gian theo dê Chúa vào Nam làm ngụy nô tới năm 1975 thì quăng bỏ khí tài tụt quần theo chủ lộ nguyên hình Ba que nay chỉ còn mỗi việc Xỏ lá để kéo quần mà bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài đói dài còn sủa láo, chỉ sủa thôi, nào cắn được ai, vinh không hả lũ bay đám “Cờ-hó xứ người” (CXN) “Đáp Lời Sông Núi” như thế à – Hay đúng vậy mới là “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” là “Human Rights Watch” ?

Đọc mấy cái “BÌNH LOẠN” của đám “Cờ-hó xứ người” mà thấy được đầy đủ cái khốn nạn của đám tay sai ngụy quyền xưa! Đúng là “Không Ăn Được Thì Đạp Đổ” cho nên “Thèm Ăn Giả Gắp Cho Người” là bản chất của đám VNCH (Vong Nô Chó Hoang).

Tôi chẳng có thời gian để mà viết về mấy cái con Cờ-hó này nên sưu tầm những bài viết của các bạn yêu nước trên mạng đã viết về chúng, cái giống mà trong thế giới văn minh ngày nay họ vẫn chưa biết đặt tên cho CHÚNG NÓ LÀ GIỐNG GÌ ?

Antivichoco

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Chúng nó là giống gì?

Posted by trên Tháng Mười 12, 2010 in Antivichoco

 

Nhãn:

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: